De taken van een voorzitter

De algemene taken van de voorzitter. Om je enigszins op weg te helpen, zetten we ze allemaal op een rijtje zodat je weet wat er zoal op je bord komt te liggen. Per vereniging verschillen de concrete taken van de voorzitter, wij hebben de taken die over het algemeen naar voren komen voor je opgesomd.

De voorzitter

 • Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
 • Leidt de vergaderingen van het Hoofdbestuur
 • Maakt deel uit van het verenigingsbestuur
 • Vergadert tweewekelijks met het verenigingsbestuur
 • Bereidt en leidt Algemene Leden Vergadering (2x per jaar)
 • Heeft minimaal tweemaal per jaar overleg met de diverse commissies
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (o.a. gemeente, de bond, andere verenigingen)
 • Voert functioneringsgesprekken met hoofdbestuursleden
 • Volgt externe ontwikkelingen en stemt deze waar nodig af op de organisatie van de vereniging
 • Doet de PR van de vereniging
 • Is aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar, tracht conflicten op te lossen
Verantwoordelijkheden:
 • Legt twee maal per jaar verantwoording af aan de leden van de vereniging
 • Neem verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten

 

introductie-penningmeesters-hero-visual

Op de hoogte blijven van nieuwe features, updates en evenementen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Inschrijven