Tuchtzaken

Er zijn vier typen overzichten die in de tabbladen in het scherm terug te vinden zijn:

  1. Administratiekosten waarin diverse kosten staan voor bijvoorbeeld verzuimen rondom wedstrijdformulieren en het te laat terugtrekken van teams
  2. Individuele tuchtzaken waarin tuchtzaken te vinden zijn die betrekking hebben op spelers en andere functionarissen binnen de vereniging
  3. Verenigingstuchtzaken te vinden zijn die betrekking hebben op de vereniging zelf en dus niet gerelateerd zijn aan een persoon
  4. Uitsluitingen en schorsingen waarin de tuchtzaken terug te vinden zijn die geleid hebben tot een uitsluiting of schorsing

Heb je vragen? We horen het graag!

Stel je vraag
We helpen je graag!
Club Support