Jeugdfonds Sport & Cultuur en Sportlink: Goed voor leden, makkelijk voor de club!

Sportkansen voor kinderen en jongeren uit armere gezinnen
Nederland is een van de rijkste landen van de wereld. Toch groeien ruim 378.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 9 kinderen. Als sportclub kan je deze kinderen en jongeren een kans geven om te gaan of blijven voetballen, aan judo of atletiek te doen, ook als er thuis onvoldoende geld is. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen met een bijdrage in de contributie of de aanschaf van benodigde sportattributen.

Geef kinderen de kans om te sporten
Je kunt de penningmeester, trainers en vrijwilligers van jouw vereniging laten weten dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur bestaat. Zij kunnen ouders wijzen op de hulp die zij kunnen krijgen waardoor hun kinderen lid kunnen worden of blijven van de vereniging. Via deze link kan je informatie vinden over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft een toolkit ontwikkeld om het fonds onder de aandacht te brengen. Deze toolkit kun je gebruiken om extra aandacht te genereren voor het fonds.

Sportlink en Jeugdfonds Sport & Cultuur werken samen
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft vorig jaar 60.000 kinderen en jongeren een sportkans gegeven. De contributiefacturen voor deze kinderen worden veelal verwerkt door het landelijk bureau. Samen hebben we gekeken hoe we het administratieve proces gemakkelijker kunnen maken. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in Club.Contributie. Doel is dat de factuur inclusief aanvraagnummer als PDF direct naar het Jeugdfonds wordt gemaild.

Hoe werkt het precies?
Als vrijwilliger, bestuurder of medewerker van een vereniging kan je zelf geen aanvraag voor een bijdrage doen. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen. Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen club. De contributie wordt rechtstreeks overgemaakt aan de vereniging.

Een duidelijke uitleg hoe het precies werkt in Sportlink Club is te vinden in ons Support Center. 

Meer weten?
Wil je alles weten over het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Check dan de site van het fonds!

Op de hoogte blijven van nieuwe features, updates en evenementen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Inschrijven