Referenties

Wekelijks werken er duizenden verenigingen met Club.Basis en de extra producten. Wat vinden onze klanten van Sportlink? We hebben het woord aan een aantal verenigingen gelaten over zowel de service als over onze producten.


Atletiekvereniging AV De Koplopers

”De gebruikersvriendelijkheid, met de online handleiding is de implementatie van het systeem eenvoudig. De weinige vragen die we hadden werden door de Servicedesk vriendelijk en vakkundig beantwoord.
Club.Contributie is al helemaal klaar voor IBAN/SEPA en werkt naar volle tevredenheid.
Kortom een aanrader!  We hebben dan ook snel een extra licentie voor een andere activiteit besteld!”


Ad Blox, Voetbalvereniging EFC

“vv EFC (circa 950 leden), is ingaande het seizoen 2014-2015 gestart met Club.Contributie. De contributie in combinatie met de ledenadministratie van Club.Basis heeft vele extra bestanden en administraties van onze vereniging overbodig gemaakt. Er wordt nu voor ledeninformatie en contributie informatie, alleen nog maar gewerkt met de gegevens uit Sportlink, waarmee alle vormen van overzichten gemaakt kunnen worden die nodig zijn.

Voor vv EFC (circa 950 leden), is Club.Contributie een prima oplossing voor een gezochte nieuwe toepassing voor onze  contributie inning die bovendien volledig SEPA proof is. Een avond workshop gegeven door Sportlink was daarbij een prima eerste start. Gemakkelijk in te richten en een perfecte ondersteuning vanuit de Helpdesk bij eventuele inrichtingsproblemen. Nauwelijks wachttijden en duidelijke antwoorden op vragen’’


Ton Bakker, Reddingsbrigade Amstelveen

”In het verleden werd onze ledenadministratie bijgehouden door drie verschillende personen in verschillende Excel sheets. Hierdoor was er eigenlijk altijd vervuilde informatie aanwezig. Vanuit de KNBRD kregen wij uiteindelijk het advies om met Club.Basis te gaan werken. Inmiddels maken zowel de secretaris als de penningmeester gebruik van Club.Basis en met succes.
Het pakket voldoet aan onze verwachtingen en heeft bovendien gezorgd voor een kwaliteitsverbetering binnen de vereniging. Doordat Club.Basis vanaf elke computer bereikbaar is, kan het werk op elk moment van de dag vanaf elke plek gedaan worden. Maar ook het proces van het uitschrijven van leden is verbeterd. Geen boze brieven meer: “Maar ik had toch uitgeschreven”.
Het gebruik van Sportlink Club heeft de administratieve taken binnen de vereniging dan ook aanzienlijk vereenvoudigd. Iedereen werkt met dezelfde gegevens, wat veel tijdwinst oplevert. Waardoor wij als vereniging meer tijd voor de sport hebben gekregen.”


Eddy Slierendregt, Korfbalvereniging SWIFT

”Onze financiële administratie hebben wij een aantal jaren gevoerd met behulp van een ander contributiepakket. Maar omdat de gegevens uit Club.Basis volledig geïntegreerd zijn met de Club.Contritutie, hebben wij besloten om ook de contributie administratie te gaan voeren in Sportlink.
Mede door de integratie met de ledenadministratie heeft het gebruik van Club.Contributie echt tot een kwaliteitsverbetering van onze administratie geleid. Daarnaast kunnen we alle reguliere KNKV contributieregels administreren en voldoen de functionaliteiten prima.

Onze penningmeester werkt nu met volle tevredenheid met Club.Contributie. En zijn wij heel blij dat we deze stap hebben gezet.”


Judovereniging Groot Houten

”Onze financiële- en ledenadministratie werd in het verleden vanuit een zelfgemaakt Excel programmaatje gevoerd. Dat voldeed prima voor de schrijver annex gebruiker, maar was echter niet goed gedocumenteerd en vormde daarmee een risico voor de continuïteit bij een bestuurswissel. Mede door de behoefte die er vanuit de Judobond ontstond hebben wij voor Club.Basis gekozen.

Het gebruik van Club.Basis in combinatie met Club.Boekhouding heeft zeker geleid tot een kwaliteitsverbetering van onze administratie. Naast de kwaliteit is ook de continuïteit van de ledenadministratie en de boekhouding bij een bestuurswissel gewaarborgd. Onze ledengegevens zijn eveneens goed inzichtelijk voor de Judobond. Belangrijk is wel dat wijzigingen in de administratieve verwerking door de Judobond en de gevolgen hiervan goed gecommuniceerd worden aan ons.

Als penningmeester kan ik alle boekhoudkundig gerelateerde zaken goed administreren. Wel brengt halfjaarlijkse incasso wat extra werk met zich mee doordat laattijdige uitschrijvingen niet altijd worden meegenomen in de aanmaak van facturen. Een extra controle (Excel rapport) met de schriftelijke opzeggingen/ aanmeldingen is voor ons noodzakelijk aangezien we niet vooraf incasseren. De verwerking van de debiteurenbetalingen verloopt zoals het hoort. Uiteraard biedt de online administratie een groot voordeel “overal en altijd bereikbaar”. Het geeft mij een veilig gevoel dat het beheer van de administratie bij Sportlink Services ligt. Daarnaast neemt het voeren van een online administratie geen capaciteitsbeslag op mijn computer. Ik vertrouw erop dat de mensen van Sportlink Services onze administratie optimaal beschermen en beheren.”


Vincent Withagen, Secretaris Venray’s Mannenkoor, Venray

”Sportlink is een uitstekend systeem voor diverse verenigingen. Door de invoering van Club.Basis werken alle functionarissen met dezelfde gegevens, dus het vergelijken van verschillende administraties is verleden tijd. Door de Club.WebsitePlugins zijn leden in staat om zelf hun gegevens up to date te houden. Daardoor wordt de secretaris ontlast van dit soort werkzaamheden. Als er ondanks de duidelijk handleiding issues zijn, worden die snel en deskundig door de Servicedesk opgelost. Ik raad Sportlink aan iedere vereniging aan als administratiesysteem.”